en header där det står Bildovision den personliga reklambyrån
meny-knapp

Miljöpolicy

Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som våra kunder och samhället ställer på oss.

Vi följer aktuella lagar och krav. Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljön och förebygga förorening som vår verksamhet kan ge upphov till. Vid nya uppdrag ska vi sträva efter att använda produkter och material som är skonsamma mot miljön och underlättar återvinning.

Personalen utgör grunden i vår miljösträvan och miljöutbildning är en del i vårt förbättringsarbete.

Alla anställda ska känna till vår miljöpolicy och aktivt bidra till att miljöpolicyn och våra mål uppfylls.